ASC Harlem

Keith Haring ASC Harlem Center Ribbon Cutting Ceremony